Senaste nytt

Senaste nytt 2023-08-22

Väderbiten nr 3-2023 finns nu att hämta på Finrummet. Där finns även inbjudan till höstmötet i Stockholm den 3 oktober..

Planerade medlemsmöten under 2023

Årsmöte i Jämtland med tillhörande aktiviteter den 8-9 juli. Under helgen blir det bl.a. besök i Aspås, Tullus och i Höglekardalen. Detaljerat program för Jämtlandsmötet finns att hämta på Finrummet.

Höstmöte i Stockholm tisdagen den 3 oktober.
Vi gör ett besök på Naturhistoriska riksmuseet för att titta på utställningen Uppdrag: Klimat. Utställningen uppdaterad 2020 i samarbete med Naturvårdsverket. Senare under dagen planeras ett studiebesök på meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU).
Läs mer i inbjudan på Finrummet.

Till medlemmar som skickar in kvartalsrapporter till tidningen:
Det finns en rapportblankett att ladda ner på Finrummet. Spara Din ifyllda rapport på ett bra ställe och skicka sedan iväg den med vanlig e-post till Jörgen Wiréen.
Blanketten går då till vår statistikredaktör Jörgen Wiréen i Våmhus.

Väderbitarna – Riksföreningen för väderintresserade.

Föreningen, som bildades år 1989 i Valla, vänder sig till Dig, som har väder som intresse. Våra medlemmar, unga som gamla, är spridda över hela landet.  Väderbitarna har f n c:a 115 medlemmar. Flertalet är glada amatörer som ägnar sig åt väder för nöjes skull. Några är observatörer åt SMHI. Många av oss väderbitare noterar vädret dagligen i någon form. De flesta har lite enklare utrustning, kanske en vanlig fönstertermometer. En del har hela väderstationer med termometerbur och allt.

Vi har stängt ner vårt forum (tidigare Klotterplanket) och vill istället hänvisa till forumet på temperatur.nu. Detta forum är betydligt mer besökt.

Vår medlemstidning Väderbiten utkommer fyra gånger per år. Där är alla medlemmar välkomna att skriva om väder och allt där omkring. Fakta, statistik, väderobservationer mm. ryms i tidningen. Tidningarna finns också som PDF-filer i Finrummet.

Som medlem i Väderbitarna kan Du också ansluta Dig till SMHI:s intressanta tjänst Produktportalen. Läs mer om detta erbjudande i vårt Finrum.

Vi håller årsmöten i juni månad, vartannat år på SMHI och vartannat år på någon annan plats med väderanknytning. Vi brukar också ordna en del möten på någon intressant väderplats. Då vi är spridda över stora områden har vi också utsett regionala kontaktpersoner.  En del lokala träffar ordnas också, där medlemmar från samma trakt kan lära känna varandra och byta väder-erfarenheter.

Verkar det här vara något för Dig, så är Du välkommen till föreningen.
Du har inga krav på Dig, men det är ju en fördel att vara intresserad av VÄDER! Vill du anmäla Dig? Klicka här.

Har du ytterligare frågor så är Du välkommen att kontakta vår ordförande Mattias Larsson på
tel. 073-029 15 05 eller via e-post: info@vaderbitarna.se

Webbmaster: Andreas Svensson
Ansvarig för hemsidan: Mattias Larsson

Sidan uppdaterad 2023-10-17

Besök sedan 11/9-23