åska    prognoser    atmosfärens fysik och kemi    meteorologiska mätinstrument
    klimatologi   moln   satellitbilder   väderstatistik   vindar   ljusfenomen   lufttryck   övrigt


Atmosfärens fysik och kemi:

(Vi kan inte garantera att de angivna länkarna fortfarande är aktuella.)

Jag har två frågor dom är:
1. Vart i Europa regnar det mest?
2. Varför regnar det så mycket där för?

SVAR: Det är tre områden i Europa med mycket nederbörd. Först har vi hela västra Norge där det regnar upp mot 2000 mm/år. Detta beror på att Skanderna tvingar upp de västliga vindar, som är vanligast här, på hög höjd där luften avkyls och ger ifrån sig sin fukt i form av regn och snö. Det andra området är Alperna där det är ungefär lika mycket nederbörd. Orsaken är också densamma. Det tredje området med mycket nederbörd är nordvästra Storbritannien. Även här finns det platser med årsnederbörd på 2000 mm. Här är orsaken att detta område tar emot alla lågtryck från väster, vilka är de klart talrikaste.

Mvh.
Anders Undin
Valla Väder

Hej! Jag undrar vad innebär instabil atmosfär och hur påverkar det en eventuell gasspridning? Tack på förhand.
 
SVAR: Instabil atmosfär innebär att luften närmast marken blivit ordentligt uppvärmd av t.ex. solstrålning mot markytan. I högre luftlager är det dock fortfarande kallt. Ett annat sätt är att det strömmar in kallare luft över en varm luftmassa t.ex. i närheten av en kallfront. I bägge dessa fall vill då den varmare luften stiga uppåt eftersom den är lättare (jfr. med en varmluftsballong!) Samtidigt vill den kallare luften sjunka ner mot marken. I sådana här situationer bildas lätt regnskurar och byiga vindar vilket underlättar transporten av alla gaser som inte är betydligt tyngre än luften. I det motsatta fallet, stabil atmosfär, är luftskiktningen den omvända vilket förhindrar transporter i vertikal led. Naturligtvis kan det ju blåsa horisontellt även i en stabil atmosfär. Det sämsta fallet är kraftiga, fuktiga, högtryck under vintern då luften faller neråt och dessutom kan s.k. inversioner uppträda. Dessa bildar liksom ett lock över vissa platser och luft och andra gaser kan inte heller ta sig någonstans. Det var så här den sk. London-smogen bildades förr i tiden.

Mvh
Anders Undin
Valla Väder

Jag går i tredje klass på Gluntens Montessoriskola i Uppsala. Veckans läxa är att ta reda på hur hagel bildas? Kan du förklara det?
 
SVAR: Jo, det finns en bra amerikansk webbsida innehållande svar på vanliga frågor om hagel på adressen:
www.usatoday.com/weather/askjack/wahail.htm Nackdelen är väl kanske att den är på engelska. Specifik information till ditt ämne finns att tillgå under den andra frågan uppifrån!

Lycka till med skolarbetet!

Mvh
Mattias Larsson
/meteorologistuderande i Uppsala

Hur kommer det sig att vissa moln bara drar förbi, och att vissa moln stannar kvar och gör så att det regnar?

SVAR: Om moln bara drar förbi eller stannar beror på den storskaliga vädersituationen, eller bättre sagt, på höjdvindarna i ungefär 2 - 11 kilometers höjd. Om de är svaga eller nära noll, så blir det konvektion med tillhörande molnbildning på ungefär desamma platserna och molnen verkar stanna på samma ställe. Om de däremot är starka, så drar molnen förbi väldigt fort och vi har snabbt växlande väder. Ofta är höjdvindarna lagom och vädret ändrar sig med en lagom hastighet.

Om moln ger regn eller inte, beror däremot, på deras vertikala utsträckning. De måste, så att säga, vara tillräckligt "tjocka" för att ge regn. Man kan tänka sig en liten regndroppe som hålls i luften genom uppvindarna som man har i själva molnen. Regndroppen växer och växer och när den blir för stor/tung för att hållas svävande i luften genom uppvindarna, faller den ur och det blir regn.

Om man har tjockare moln som ibland sträcker sig genom hela troposfären, fortgår denna process emellertid oftast över isfasen, d.v.s. det handlar om ispartiklar som växer och växer och så småningom faller de ur när de blir för tunga. Oftast hinner de tina upp på vägen nedåt och det blir regn, men ibland, när de inte hinner tina, blir det kornsnö eller hagel.


----------------------------------------------------------------------

Matthias Mohr
Institutionen för geovetenskaper, Meteorologi
Uppsala universitet

Hur kom det första regnet på jorden till? Hur skapades det?

SVAR: Den första atmosfären tros ha funnits för 4.5 miljarder år sedan. Denna bestod mestadels av väte (H2) och helium (He) (detta är också de två vanligast förekommande gaserna i hela universum). Dessutom fanns det Metan (CH4) och Ammoniak (NH4), men de diffunderade så småningom ut i rymden p.g.a. den extremt varma jordytan.

En tätare atmosfär uppstog så småningom. Denna bestod av vulkaniska gaser och partiklar, d.v.s. 80 % vattenånga (H
2O), 10 % koldioxid (CO2) och 10 % kväve. Atmosfären avkyldes gradvis, moln bildades och det började regna. Regnet samlades i älvar, sjöar och oceaner, vilka i sin tur absorberade mycket av koldioxiden.

Syre bildades oerhört långsamt i och med att solstrålningen spaltade upp vattenånga (H
2O) i väte (H2) och syre (O2). Detta kallas för en fotokemisk reaktion. När sedan växter började utvecklas för 2-3 miljarder år sedan, tillförde de atmosfären ytterligare syre och syrekoncentrationen steg gradvis till den nuvarande nivån.

(Källa: Essentials of Meteorology, C. Donald Ahrens, ISBN: 0534537669)

----------------------------------------------------------------------

Matthias Mohr
Institutionen för geovetenskaper, Meteorologi
Uppsala universitet

Jag undrar, hur blir det lågtryck och högtryck?

SVAR: I korta ordalag, så har det att göra med förekomsten av stora temperaturskillnader mellan land/hav eller N/S, vilket i sin tur leder till motsvarande skillnader i lufttryck. I ett lågtrycksområde sker en allmän hävning av luften med åtföljande molnbildning och nederbörd knutet till varm-/kallfronter. I ett högtrycksområde däremot, gäller att vi har en allmän subsidens (sjunkande luft), vilket motverkar uppkomsten av moln och regn. Vi får i stället ofta vackert väder med svaga vindar.

För mer detaljerad information om hur lågtryck resp. högtryck bildas, så hänvisar jag till följande webbsidor:

* Lågtryck/väder -
www.usatoday.com/weather/tg/wlowpres/wlowpres.htm

* Högtryck/väder -
www.usatoday.com/weather/tg/whighp/whighp.htm

Med vänlig hälsning från
Mattias Larsson
/meteorologistuderande i Uppsala

Berätta så mycket du kan om hagel. Jag har skolarbete och jag vill ha lite hjälp. Tack på förhand.
 
SVAR: Jag har här snappat upp en lämplig amerikansk väderlänk angående din fråga om hagel: www.usatoday.com/weather/askjack/wahail.htm .
 
Den amerikanske meteorologen Jack Williams ger där svar på allmänhetens inskickade frågor om hagel. Motsvarande frågor&svar-avdelning finns även för andra slags väderkategorier.

Lycka till med skolarbetet!

Med vänlig hälsning från
Mattias Larsson
/meteorologistuderande vid Uppsala universitet

1   2   Nästa sida[ Tillbaka till innehållsförteckningen  ]