åska    prognoser    atmosfärens fysik och kemi    meteorologiska mätinstrument
    klimatologi   moln   satellitbilder   väderstatistik   vindar   ljusfenomen   lufttryck   övrigt

Meteorologiska mätinstrument:

(Vi kan inte garantera att de angivna länkarna fortfarande är aktuella.)

Jag tänker försöka att bygga en egen väderstation med början denna vinter. Finns det någon som har ritningar på ett standard mätinsamlingshus? Förslag till instrument, leverantörer o.s.v emottages tacksamt.

SVAR: Jag förmodar att du med mätinsamlingshus menar en termometerbur, som brukar vara centrum på varje väderstation. Vår medlem Lars-Erik Wikman har en ritning på en riktig termometerbur. Kontakta honom på adress: larserik@svardsjojarn.se

Det finns förvisso burar att köpa från SMHI men de kostar c:a 8.000 kr. Sedan bör du ju ha något att stoppa in i buren! Vill du vara riktigt noggrann så ska du köpa meteorologiska termometrar! Firman Svenska Termoinstrument (Box 1421, 183 14 Täby, tel. 08-630 09 20) har det mesta som kan behövas men det är tyvärr inte särskilt billigt. Ett annat alternativ är att köpa en automatisk väderstation från t.ex Clas Ohlson. Det blir betydligt billigare och dessa är inte alls så dumma!

Hör av dig om du vill ha mera hjälp.

Med vänliga hälsningar
Anders Undin
/Valla Väder

Vad kan man begära av en termometer? Hur stor felmarginal skall man acceptera? Undertecknad har hittat två olika sorters "väderleksstationer" med pc programvara, eftersom de kostar i runda slängar 5000:- är jag intresserad om felmarginalen är för stor eller ej? Dels Davis från USA samt Tyska Huger. Bland annat på termometersidan Davis har 0,5 grader som felmarginal, Tysken har 1 grad. Är det acceptabelt?

SVAR: SMHI använder mätnormerna som faställts av WMO. Vad gäller lufttemperatur måste instrumenten ha en noggrannhet på ±0.1 grad. De största felen alstras ju förstås inte av instrumenten utan hur man mäter. Jag tycker att en felmarginal på 1 grad är alldeles för stor för det priset. 0.5 grader kan möjligen accepteras för privata mätningar.

Det är alltid problem med mätnoggrannheten på digitala instrument. Det bästa är om man kan ha programkontroll över mätningarna. Jag använder själv en ganska billig och enkel halvledargivare, men genom att göra 20 mätningar i snabb följd där medelvärdet räknas fram, får jag ganska bra mätvärden. Därfter justeras detta värde mot ett "riktigt" värde vid ett antal olika temperaturer. På så vis kan man få tillräckligt bra mätnoggrannhet.

Med vänliga hälsningar
Anders Undin
/Valla Väder

Hej! Jag har funderat på att köpa en barometer och en hygrometer och har hittat billiga i Clas Ohlsons katalog men då är frågan, är de tillförlitliga, skall/går de att kalibrera? Måste dessa två instrument hänga utomhus och i så fall går det bra på en husvägg? Tacksam för svar. Stormiga hälsningar från Gotland.

SVAR: Jag förmodar att du ska mäta luftfuktigheten utomhus och då måste hygrometern sitta ute. Den måste också skyddas för regn med ett litet tak eller dylikt. Om du sätter den på en yttervägg ska den också skyddas mot solstrålning. En norrvägg är därför bäst.

Clas Ohlsons hygrometer nr. 34-1549 är riktigt skaplig. Den har dessutom hår som känselkropp vilket är bäst. De andra billigare kan ha något annat material, vilket inte är lika tillförlitligt. När det blir minusgrader kan funktionen också försämras på hygrometrar. Den ska gå att justera med en liten skruv. Kalibrering går till så att man lindar in hygrometern i en väl fuktad handduk. Efter c:a 10 minuter ska hygrometern visa 100%.

Lufttryck mäts alltid inomhus, det är ingen skillnad på trycket utanför och innanför vanliga hus. Barometern kalibreras också med en liten skruv på baksidan. Rätt lufttryck kan du få genom att t.ex. ringa till flygplatsen i Visby.

Mvh.
Anders Undin
Valla Väder

Hej! Jag undrar om man någonstans kan köpa den form av nederbördsmätare som SMHI´s observatörer använder?

SVAR: Hej! Jag vet att Svenska Termoinstrument i Stockholm saluför en stor del av den meteorologiska mätapparatur som SMHI använder sig av på sina stationer.

SVENSKA TERMOINSTRUMENT AB
Box 1421
183 14  Täby
Telefon: 08 - 630 09 20          E-mail:
info@sttermo.se
Fax:  08 - 630 09 26               Hemsida: www.sttermo.se/

Du kan väl ta och försöka ringa upp dem och fråga efter priset på en dylik nederbördsmätare!


Om du är ute efter en begagnad variant har jag här ett tips på en nära väderkollega som kanske skulle kunna hjälpa dig att komma över en sådan. De nya är nämligen ganska dyra i inköp, minst 1200 kr(inkl. moms!) får du nog lägga ut då, befarar jag! Jag köpte själv en begagnad SMHI-mätare i maj-94 till ett godtyckligt pris av 400 kr efter tips från omnämnd kollega här ovan.

Vid intresse för köp av begagnad mätare skriv eller ring till:
LARS ANDERSSON
Tångringsgatan 41
784 30 BORLÄNGE
Telefon:  0243 - 22 62 00

Hälsa i så fall från mig, så vet han garanterat vad det gäller!!  Lycka till med jakten på din regnmätare!

Vänliga hälsningar från
Mattias Larsson
/meteorologistuderande, Uppsala

Vilket är det kraftigaste åskvädret i Sverige i modern tid? Finns det blixtlokaliseringssystem som även privatpersoner har råd med och som dessutom är prisvärt?

SVAR: Det enda blixtlokaliseringssystem jag känner till är det jag själv använder. Det är av det kanadensiska märket Boltek. Läs mer på deras hemsida: www.boltek.com
Anläggningen säljs i Finland av Ilkka Lilja OY Ltd;  iloy@co.jyu.fi
Anläggningen kostar c:a 8.000:- så det är ju inte speciellt billigt. Ett billigare alternativ och nästan lika snabbt är att utnyttja nätet. Hämta programmet SFUKView på adress:  www.netcomuk.co.uk/~iwatkins/sfuk/index.html
Detta program plottar in aktuella blixtar på en karta.
Blixtfiler uppdateras var tredje timma på
www.torro.org.uk/sflatest.txt

/Anders Undin
Valla Väder

Finns det exakta meteorologiska mått angivna för hur högt över marken man mäter temperaturen.

SVAR: Hej! Ja det finns det. Man bör mäta 1,5 till 2 meter över marken.
mvh Andreas

Jag har en Silva ADC PRO. Den kan bl a mäta lufttäthet (AD), relativ lufttäthet (RAD) och värmeindextemperatur. Dessa värden förstår jag inte riktigt. Kan de användas för att spå väder?

 SVAR: De värden AD, RAD och värmeindex du frågar efter kan inte användas för att ge väderprognoser. AD (air density) och RAD (relative air density) används bl a för att ställa in insprutning i tävlingsmotorer. Det finns formler för höjd, lufttemperatur och lufttryck samt daggpunkt för att beräkna AD som ditt instrument gör.

Värmeindex är den temperatur som kroppen uppfattar med hänsyn till bl a temperatur och luftfuktighet, där det upplevs olika varm beroende på luftfuktighet vind m.m.

Nedan är en beskrivning från Silva om ADC PRO:

"Windmätarnas Rolls Royce. Mäter luftfuktighet, höjd, vind, temperatur, lufttryck och tid. Utifrån all information som uppmäts kan ADC Pro producera en rad resultat. Allt ifrån helt vanliga väderleksprognoser till värden på luftens densitet för att ställa in insprutning i tävlingsmotorer. ADC

Pro kan beräkna såväl köldeffekt som den mindre kända motsatsen, värmeeffekt, alltså hur varmt det egentligen är. Vidare är kombinationen av temperatur och luftfuktighet central för alla aktiviteter som involverar friktion, som längdskidåkning och klättring."

Med vänlig hälsning
Lennart Jansson

ELJI Elektronik AB

1   2   Nästa


[ Tillbaka till innehållsförteckningen  ]