åska    prognoser    atmosfärens fysik och kemi    meteorologiska mätinstrument
    klimatologi   moln   satellitbilder   väderstatistik   vindar   ljusfenomen   lufttryck   övrigt

Klimatologi:

(Vi kan inte garantera att de angivna länkarna fortfarande är aktuella.)

Hej!! Har letat och letat men inte hittat..... Så nu tänkte jag att ni skulle hjälpa mig... Skal resa till Nya Zealand i september... Vill hemskt gärna veta vilket väder det är där vid den tidpunkten... (september - december) Jag vet att det är stor skillnad mellan syd och nord och är tacksam om jag kan få ett så specificerat svar som möjligt eftersom jag skall vistas i hela landet....

SVAR: Det finns tyvärr inte mycket att hitta i svensk litteratur, men här är några web-adresser som du kan börja titta på:
http://www.climate.co.nz/
http://www.innz.co.nz/weather/
http://www.niwa.cri.nz/climsum_latest.html

Mvh.
Anders Undin
Valla Väder

Vi ska göra ett arbete i geografin som ska handla om regionalgeografi och regionen i fråga är Sydamerika. Jag skulle vara mycket tacksam om du kunde redogöra lite kort för mig hur det är med klimatet i Sydamerika. T ex vad det är för skillnader i klimat på olika ställen i Sydamerika och vad det beror på? Vad är det som påverkar klimatet i Sydamerika? Kommer det se mycket annorlunda ut i framtiden?

SVAR: Sydamerika är ju en oerhört långsträckt kontinent i nord-sydlig riktning. Därför kan man säga att nästa alla klimattyper finns representerade där. (Det är väl bara arktiskt klimat som inte förekommer). Runt ekvatorn är det tropiskt regnskogsklimat (Amazonas), där det regnar nästan jämt och är mycket varmt. Nederbörden når på många håll över 3000 mm och årsmedeltemperaturen ligger över +25 grader. I området mellan vändkretsarna råder tropiskt savannklimat. Där har man en rejäl regnperiod varje år, däremellan kan det vara uppehållsväder. Man kan grovt säga att regnperioderna följer med solens högsta läge under året. Medeltemperaturen ligger här i allmänhet mellan +20 och +25 grader. Den södra delen av kontinenten ligger inom den tempererade zonen, dvs. med mer växlande vädertyper som hemma hos oss. Här finns också mer tydliga årstidsväxlingar, vintertemperaturen är c:a +5 till +15 grader och på sommaren är det mellan +10 och +20 grader i
medeltemperatur. (I södra Sverige ligger medeltemperaturen på sommaren runt +15 grader.)

Klimatet kompliceras också av Anderna. (Alla höga bergskedjor påverkar ju både klimat och väder.) Med tanke på att sydost-passaden (årsvindar) blåser över i stort sett hela mellersta Sydamerika så förstärks regnen på Andernas östra sida (när luften pressas uppåt). På den västra sidan blir vinden torr när den faller neråt och mycket riktigt finns det en långsträckt öken i norra Chile och västra Peru.

En annan viktig faktor för klimatet och vädret är de havsströmmar som finns utanför Sydamerikas västkust. Dessa brukar ibland byta riktning och temperatur (El Niño). Detta påverkar i hög grad vädret där och kan också påverka vädret på hela södra halvklotet. Huruvida detta fenomen kommer att påverka klimatet är osäkert, däremot lär även framförallt södra Sydamerika påverkas av den globala uppvärmningen som pågår. Mest tydlig är denna uppvärmning över Antarktis.

Jag hoppas du får någon nytta av detta.
Lycka till.

Mvh.
Anders Undin
Valla Väder

Två inkomna frågor om klimatet:

Fråga 1: Klimatet i Skandinavien tiden 400f.kr -200e.kr kan man genom pollenprover eller andra metoder se om några större förändringar skedde eller andra svängningar. Var det en kall eller varm period?

SVAR: Vi har en god uppfattning om klimatet under den aktuella tiden från främst dendrokronologiska data. Information om trädgräns och glaciärer kompletterar och ger trenden över längre tid.

Sommartemperaturen var låg och glaciärframryckning gynnades av klimatet  400 f . Kr. 300-200 f Kr. tycks klimatet kortvarigt ha blivit varmare (breda trädringar, ett par träd funna på en höjd upp emot drygt 100 m över nuvarande nivå (bara två dateringar !). Efter en kort kallare period steg klimatet markant omkring år 1. Ett maximum inträffade ca 100 efter Kr.

En ny period med svala somrar är daterad till omkring 300 ef Kr. 400-500 upplevde Sverige en period med varmt men fluktuerande klimat. I stora drag sjönk temperaturen därefter fram till omkring 800 efter Kr. Ett märkbart men kort minima inträffade omkring 550 ef Kr.

Den låga temperaturen omkring 800 var påtaglig. Perioden är känd från många delar av världen.

Temperaturen steg till över nuvarande temperatur omkring 1000- 1100 efter Kr. På några få år föll den markant. Den kalla perioden var kort för och den steg något fram emot 1400.  Den sjönk igen något men nådde minima först omkring 1600.  Den har därefter stigit, med flera snabba fluktuationer, fram till 1940-talet.

Se t ex.

Briffa, K.R., 2000: Annual climate variability in the Holocene: interpreting the message of ancient trees. Quaternary Science Reviews 19: 87-105.

Briffa, K.R., Jones, P.D., Bartholin, T.S., Eckstein, D., Schweingruber, F.H., Karlén, W., Zetterberg, P. and Eronen, M., 1992: Fennoscandian summers from A.D. 500: Temperature changes on short and long timescales. Climatic Dynamics 7: 111-119.

Fråga 2: Jag skulle vilja komma i kontakt med en om det finns "klimathistoriker".

SVAR: Ett exempel. Gill har nyligen publicerat en intressant bok om
klimathistoria fokuserad på "The Great Mya Drought".

Richardson B. Gill
7707 Broadway 11A
San Antonio,
TX 78209-3250
USA

Wibjörn Karlén, Professor i naturgeografi
(Tack för hjälpen med denna frågan! /Andreas, webmaster)

Jag går tredje året på det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Vi håller nu på att skriva ett specialarbete och jag hade tänkt att mitt special arbete skulle handla om meteorologi med inriktning på klimatologin. Jag har ett antal böcker, men dessa är rätt så komplicerade, man skall helst vara insatt i meteorologin för att förstå dessa böcker. Jag skulle vara väldigt tacksam om du skulle vilja hjälpa mig med att få fram bra information om detta ämne och olika tips om hur jag kan lägga upp mitt arbete på bästa sätt. Tack på förhand.

SVAR: Jag har tagit del av ditt mail, där Du vill ha hjälp med litteratur till specialarbetet om meteorologi med inriktning på klimatologin.

Här nedan följer så en lista på några lämpliga webbadresser med aktuell information till ditt specialarbete om klimat.
Jag vet inte exakt vad ditt arbete skall handla om men det är väl enklast att först börja med och ge en översiktlig bild av Jordens olika klimatzoner för att sedan gå in på klimatpåverkande faktorer av div. slag såsom växthuseffekten, vulkanism, solfläckscykeln, Milankovic-variablerna o s v. Det förhistoriska klimatet kan också vara värt att ta med i något kapitel.  Kanske Du även kan orda lite om klimatet i framtiden, olika klimatscenarior etc.

-----------------------------------------------------------------

1. Climate Classification and Climatic Regions of the World:
www.geog.ouc.bc.ca/physgeog/contents/7v.html

2. Understanding global climate change: www.usatoday.com/weather/clisci/wclisci0.htm
3. NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) Climate Glossary:   www.giss.nasa.gov/more/glossary.html.

4. Climate and Climate change: www.algonet.se/~peogan/#climate

5. Nordisk vulkanologisk institut: http://www.norvol.hi.is/
------------------------------------------------------------------

Hoppas i alla fall att mina ovanstående länktips kan ge svar på dina frågor om klimat och jag får önska dig lycka till med specialarbetet!

Med vänlig hälsning från
/Mattias Larsson
meteorologistuderande i Uppsala

För ett år sedan använde jag en mycket bra sida där man kunde se medeltemperaturer samt högsta och lägsta temperaturer när man ville på året. Man valde en stad t.ex. Los Angeles, och så kunde man välja en tid på året och på så vis få reda på vad temperaturen brukar ligga på där, t.ex. i mitten på november. Perfekt när man ska planera en resa någonstans och vill veta vad det är för väder där en specifik period på året. Men nu är sidan som bortblåst och jag hittar den inte. Har letat överallt men utan resultat. Kommer tyvärr inte heller ihåg hur jag hittade den från första början. Vet du vilken sida jag menar och vad adressen är, eller om inte, känner du till någon likvärdig?

SVAR: Jag har här letat upp tre lämpliga nätsidor angående din fråga om statistiska data för det lokala klimatet på olika platser runt om i världen. Samtliga tre webbsidor härstammar från USA - som f ö kan uppvisa ett brett spektrum av många exklusiva länkar på Internet om allt möjligt som har med väder att göra!

* Klimatstatistik från hela världen finns samlat på följande hemsida:
www.worldclimate.com/climate/index.htm . Presentation av månadsmedelvärden med avseende på temperatur, nederbörd etc från de flesta större städer i världen. 

* Väderkanalen "USA today" har flera intressanta länkar om klimat. Aktuella klimatdata för ett flertal amerikanska städer finns att tillgå genom nätsidan -
www.usatoday.com/weather/climate/usa/wusaclim.htm .
Motsvarande uppgifter för städer utanför USA erhålls på webbsidan -
www.today.com/weather/climate/worldcli.htm .     

Hoppas att mina ovanstånde länktips kan vara till någon hjälp!!
Med vänlig hälsning från
MATTIAS LARSSON
/meteorologistuderande, Uppsala

Varför riskerar Maldiverna att gå under?

SVAR: Som du säkert redan känner till, så har Jordens medeltemperatur successivt ökat under det senaste århundradet. Vi tycks gå mot ett avsevärt varmare klimat i framtiden. 1998 var det varmaste året på Jorden allt sedan de första allmänna temperaturmätningarna började utföras omkring 1860. Denna globala uppvärmning skylls på den ökande 'växthuseffekten', vilken orsakas av div. mänskliga aktiviteter - såsom en större användning av fossila bränslen (olja, kol) - resulterande i förhöjda koldioxidhalter i atmosfären. Detta är dock bara en del av sanningen, mycket mer kan ordas om eventuella orsaker till den förvärrade växthuseffekten!.....
       
En påtaglig uppvärmning av Jordens klimat leder till smältande polarisar, vilket i sin tur innebär stigande havsnivåer. Låglänta landområden nära haven riskerar härvid att översvämmas om havsytan fortsätter att stiga. Maldiverna antas här vara bland de första platserna på Jorden som kommer att utplånas av de framforsande vattenmassorna!

Mycket mera om den globala uppvärmningen och dess konsekvenser för Jordens framtida klimat kan Du annars läsa om på följande nätadress: '
www.ncdc.noaa.gov/ol/climate/globalwarming.html '

Med vänlig hälsning från  
MATTIAS LARSSON
/meteorologistuderande, Uppsala

Varför har vi sådant klimat och väder i Karlstad??

SVAR: Jag kommer själv ifrån Karlstad-trakten, så bakgrunden till din fråga är således inte helt obekant för min del. Karlstad har ett växlingsrikt klimat med relativt kalla vintrar och ganska varma somrar - sett i ett svenskt väderperspektiv. Staden ligger långt upp i solstatistiken. Du kanske känner till uttrycket "Sola i Karlsta'"? Att solen ofta skiner i Karlstad beror dels på att Värmland ligger i regnskugga av de sydnorska fjällen och dels inverkar Vänerns vattenmassor hämmande på konvektionen, d.v.s. uppkomsten av sommarmoln (stackmoln).

Den mesta nederbörden kommer från sektorn S-SV. Vindar mellan väst och nord medför ofta tämligen vackert väder, även om vi råkar befinna oss inom ett lågtrycksområde. En betydande del av regnet/snön fångas upp på västsidan av de norska fjällen och när luften sedan sjunker ner på läsidan värms den upp och torkar ut (s.k. föhneffekt).

Klimatstatistik för Karlstad finns att tillgå på Internet genom följande väderlänk:
www.worldclimate.com/climate/cgi-bin/place.pl?pla=Karlstad .

Med vänlig hälsning från
MATTIAS LARSSON
/meteorologistuderande, Uppsala

Jag undrar om du kan skriva tillbaka till mig och säga vad som är skillnaden på Väder och klimat, vi skriver nämligen om det i skolan. Jaja, tack för hjälpen.

SVAR:
VÄDER - Atmosfärens fysikaliska tillstånd vid en given plats och en given tidpunkt.

KLIMAT - 'Medelvädret', platsens karaktär, variationer och extremer.

hälsningar från
Mattias Larsson
/meteorologistuderande, Uppsala

Kan du berätta om tropiska zonens klimat och väder. Hur många grader det är som mest och som minst. Jobbar med det i skolan.

SVAR: Den tropiska zonens klimat karakteriseras av svaga vindar och riklig konvektiv nederbörd. Enligt Köppens klimatklassificering så är huvudvillkoret för att vi skall ha ett tropiskt klimat att den lägsta månadsmedeltemperaturen under året är minst +18 grader C.  

Ditt ämne är ganska omfattande så jag föreslår därför att du försöker leta mer info. i litteraturen.
En bra bok som jag kan rekommendera är Gösta H. Liljequists KLIMATOLOGI från 1970. Den används än idag i den akademiska undervisningen på universitet och högskola. Det var inte särskilt länge sedan som jag själv läste meteorologi vid Uppsala universitet och jag minns bl a att klimatologikursen som vi läste på C-nivå nästan helt och hållet var baserad på Gösta Liljequists bok. Hoppas att du kan låna den på något närbeläget bibliotek?! Boken skall i alla fall finnas att tillgå på de flesta bibliotek runt om i landet, enligt en sökning i nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS. OBS! Läs framförallt följande kapitel i boken: "Tropisk meteorologi, tropiska orkaner och tromber" på sid. 134-144 samt "Jordens faktiska klimatfördelning" på sidan 159-161.

I övrigt så kan jag även tipsa dig om TV4-meteorologen Madeleine Westins bok (utkommen 2004): "Vädret med Madeleine Westin Bergh", (ISBN: 91-27-35543-8). Mycket intressant och lättläst bok.

- Som sagt, skynda gärna till närmaste bibliotek och fråga efter Gösta Liljequists bok. Den är helt oumbärlig för ditt ämne, jag lovar.

Lycka till med ditt skolarbete!

Mvh
/Mattias Larsson

(ansvarig för Väderbitarnas frågeservice)

Jag håller på med ett geografiarbete i skolan. Uppgiften är att fördjupa sig i ett område. Området jag har valt är Sydamerika, närmare bestämt Brasilien, Peru och Bolivia. Jag ska skriva om klimatet. Det har varit ganska svårt att få fram information om just detta. Så jag undrar om du skulle vilja hjälpa mig och berätta lite om de olika klimattyperna i detta område. Tack på förhand

 SVAR: En bra bok för ditt ämne är Gösta H. Liljequists KLIMATOLOGI från 1970. Den håller än idag. Meteorologiska institutionen här i Uppsala använder den t ex fortfarande i undervisningen på klimatologikursen. Jag var själv student på inst. för några år sedan (2003). Läs mer om klimatet i Sydamerika på sidorna 271-287.  

Hoppas det går att låna Liljequist bok på något närbeläget bibliotek?! Boken skall i alla fall finnas att tillgå på de flesta bibliotek runt om i landet, enligt en sökning i nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS.

  Här är exempel på några andra intressanta böcker som behandlar klimat:

THE ATMOSPHERE. Lutgens/Tarbuck, ISBN: 0-13-350612-6
KLIMATOLOGI METEOROLOGI. Jörgen Bogren m fl., Studentlitteratur, 1999.

- Som sagt, skynda gärna till närmaste bibliotek och fråga efter Gösta Liljequists bok. Den kan med fördel även läsas av folk utanför universitetsvärlden. 

 Lycka till med ditt skolarbete!

 Mvh
/Mattias Larsson
(ansvarig för Väderbitarnas frågeservice)

Hej! Det sägs ju att om golfströmmen vänder/stannar så blir det permafrost i, och kanske tom ett tjockt istäcke över, norra Europa. Hur kommer det sig då att det inte ligger ett tjockt istäcke över norra Kanada? Jag menar, det är ju samma breddgrad som Grönland men varför har dom inget istäcke över land där?

 SVAR: För att ett istäcke (glaciär) skall bildas och tillväxa krävs att nederbörden i form av snö är större än avsmältning och avdunstning. Grönland är omgivet av hav och utsatt för mycket nederbörd.

Generellt är vindarna västliga över Canada. Längst i väster ligger höga berg utmed vilka nederbörden faller. På läsidan är nederbörden därför för låg för att snö skall ackumuleras över åren. Sommaren räcker till för att den skall smälta och rinna bort eller avdunsta. Det samma gäller ju även för de östliga delarna av Sibirien. Där ligger ju norra halvklotets köldpol.

Med vänliga hälsningar,
Weine Josefsson
SMHI
Enheten för information och statistik


[ Tillbaka till innehållsförteckningen ]