åska    prognoser    atmosfärens fysik och kemi    meteorologiska mätinstrument
    klimatologi   moln   satellitbilder   väderstatistik   vindar   ljusfenomen   lufttryck   övrigt

Vindar:

(Vi kan inte garantera att de angivna länkarna fortfarande är aktuella.)

Jag vill veta lite om orkaner.

* hur de uppkommer
* vilka följder det blir - hur vi drabbas (människor och samhället men också naturen)
* räddningsarbete och återuppbyggnad
* vad man kan göra för att förebygga det

Jag har också tänkt fördjupa mig lite i orkanen Mitch som 1998 drog in över Centralamerika. Nu undrar jag om Ni möjligtvis skulle kunna hjälpa mig med information som handlar om detta ämnet?

SVAR: För att få reda på basfakta om hur orkaner bildas är det nog lättast att gå till något bibliotek och söka bland meteorologi-litteratur. Du kan också kontakta SMHI:s kundtjänst för att få tips . www.smhi.se
Lite mer spridd info kan du hitta på t.ex:
http://survivethestorm.com/
http://www.torro.org.uk/

Du kan också söka på NOAA:s (=amerikanska motsvarigheten till SMHI) enorma utbud på:
http://www.noaa.gov/
Lycka till med din forskning!

Mvh.
Anders Undin
Valla Väder

Jag läser samhällsvetenskapliga linjen på Porthälla gymnasium utanför Göteborg. Just nu håller vi på med olika arbeten i geografi, och jag har valt att arbeta med tornados. Jag vet inte om jag har vänt mig till rätt person/personer (kan du/ni i sådana fall tipsa mig om någon?), men jag hoppas kunna få hjälp med följande frågor:

1. Hur bildas en tornado (klimatologiska orsaker och egenskaper) ?
2. Var i världen förekommer fenomenet (geografisk spridning) ? Jag vet att de flesta tornados förekommer i USA, men jag undrar var i USA de är mest förekommande och varför just där?

Har du/ni övrig information om tornados, så tackar jag och tar emot! Jag skulle vara väldigt tacksam om du svarade mig! (Helst så snart som möjligt.)

SVAR: Jo, det finns en hel del fakta om tornados på Internet, företrädesvis från USA. Du är heller inte den första som har frågat oss(mig) om det här, så det var egentligen en lätt fråga för min del.

Det finns en uppsjö av olika sajter med en massa vetenskapliga fakta om tornados men jag kan framförallt rekommendera dig ett besök på följande webbsida som ger en mycket god överblick till ditt ämne:
-
www.usatoday.com/weather/tornado/wtwist0.htm .  

Om Du är lat, så finns det även en sida innehållande färdiga svar på vanliga frågor om tornados fördelat på olika kategorier på initiativ av en amerikansk meteorolog:
www.usatoday.com/weather/tornado/wtfaq.htm .

Lycka till med skolarbetet!
Soliga majhälsningar från
/Mattias Larsson
(meteorologistuderande vid Uppsala Universitet)

Hur slutar en tornado?... (stortromb), dör den bara ut, eller försvinner kraften uppåt... (barnen undrar och jag vet faan inte)

SVAR: Det finns en speciell amerikansk vädersida på Internet, där man kan ställa frågor om tornados till en expert. Webbsidan innehåller en förteckning med svar till de vanligaste frågorna. Din fråga om hur tornados dör ut, ventileras näst längst upp på hemsidan! (Se fråga av David Wheeler, Austin/Texas!)

Adressen till tornadosidan:
www.usatoday.com/weather/askjack/wasktorn.htm Nu hoppas jag att du kan förklara för ungarna hur en tornado slutar sina dagar!

Med vänlig hälsning från
MATTIAS LARSSON
/meteorologistuderande, Uppsala

Tromb, tornado & cyklon
Jag undrar vad det är för skillnad på dom här olika vädertyperna? och var och hur dom bildas? Behöver svar snabbt till ett arbete i skolan.


SVAR: De två förstnämnda väderfenomenen, tromb och tornado, är utpräglade virvelstormar som förekommer på den lokala skalan. Stortromben, mera känt som tornadon, är i stort sett allena förekommande i den amerikanska mellanvästern (The Great Plains). En cyklon är detsamma som ett vanligt lågtryck, åtminstone för oss här i Europa. Kommer du däremot till västra Australien eller Indien, så har ordet i första hand innebörden av en riktig tropisk orkan.

Jag råder dig att gå in på följande webbsida, där det finns ett uppställt klassifikationsschema för olika typer av virvelvindar, alltifrån s.k. stoftdjävlar till mäktiga tornados: 
www.torro.org.uk/classifi.htm .

Fakta om tornados kan du även hitta på den följande hemsidan, som innehas av ett amerikanskt forskningsteam:
www.tornadoproject.com .

Lycka till med skolarbetet!
Hälsningar från
MATTIAS LARSSON
/meteorologistuderande, Uppsala

Jag håller på med ett special arbete om tornados och skulle villja veta lite mer om dessa. T.ex hur och var de uppkommer, varför de är farliga, F skalan, ja det mesta. Du kanske har några intressanta länkar. Tack på förhand.

SVAR: Visst kan vi hjälpa dig med tips på intressanta länkar om tornados. "The Tornado Project Online!" är rubriken på en jättebra amerikansk hemsida, där du hittar alla möjliga fakta om dessa mäktiga virvelstormar från USA:s horisont. Webbsidan finns på adressen: http://www.tornadoproject.com/

En kortare redogörelse om tornados finns också på följande hemsida;
www.torro.org.uk/torrofqs.htm#5 , vilken administreras av det brittiska forskningsinstitutet TORRO.

Jag rekommenderar dig i första hand att besöka den amerikanska 'tornadosidan' som innehåller en hel del exklusiv information till ditt ämne!

Lycka till med specialarbetet!
Med vänlig hälsning från
MATTIAS LARSSON
/meteorologistuderande, Uppsala

Jag gör ett arbete i skolan om tornados. Nu skulle jag vilja ta med lite om svenska tromber. Hur uppkommer de? Var finns de? Är de vanliga? Har det hänt någon större katastrof i Sverige pga. en tromb eller tornado? Jag är tacksam för alla svar du kan hitta!

SVAR: Till att börja med så kan jag här tipsa dig om en hyperintressant amerikansk hemsida med en mycket utförlig dokumentation om väderfenomenet tornados. Adressen till berörd webbsida: http://www.tornadoproject.com/

Känner dessvärre inte till några Internet-relaterade fakta beträffande de svenska tromberna! De är dessutom ganska sällsynta och inträffar ofta i glesbefolkade områden ute på landet, så det är långtifrån alla tromber som kommer till allmänhetens kännedom. Intensiteten och omfattningen på våra virvelstormar är likväl betydligt blygsammare än de stortromber, s.k. tornados, vilka ju är så frekventa på den amerikanska prärien. Jag kan bara ge dig rådet att fråga SMHI om saken! Gå in på deras allmänna frågesida under adressen;
www.smhi.se/kund_t/index.htm , och skicka ett e-mail till kundtjänst! Förfrågningar besvaras samtliga vardagar mellan kl.08-16.

Lycka till med uppsatsen!
Vänliga hälsningar från
MATTIAS LARSSON
/meteorologistuderande, Uppsala

Jag vill veta allt om tornados? Hur dom kommer till? Vart dom bildas? Vilka länder dom finns i osv??

SVAR: Det finns en jätteintressant amerikansk webbsida, där du kan få reda på det mesta om väderfenomenet tornados. Gå in på adressen, http://www.tornadoproject.com/ , så får du se!!

Kan även tipsa dig om en annan hemsida på Internet innehållande en slags sammanfattning om ditt ämne. Sidan tillhandahålls av TORRO - ett brittiskt forskningsinstitut i meteorologi. Adressen till hemsidan:
www.torro.org.uk/torrofqs.htm#5

* Sluttips: - Den överlägset bästa informationen tror jag hur som helst att du hittar genom den amerikanska tornadosidan!!

Hoppas mina länktips gav bra svar på din fråga!
Vänliga hälsningar från
MATTIAS LARSSON
/meteorologistuderande, Uppsala

Vilken är den dominerande vindriktningen i Göteborg och fjällvärlden? SV i gbg, VSV i fjällen?
 
SVAR: Ja, det är i alla fall något i stil med dina antaganden eftersom Sverige ligger inom det s.k. västvindbältet. Jag känner själv inte till några exakta vinduppgifter men generellt sett så gäller att den förhärskande vindriktningen härrör från sektorn SV/V oavsett årstid. 

Med vänlig hälsning från
MATTIAS LARSSON
/Uppsala

Vilka förutsättningar krävs för att tromber skall bildas? Finns det nå´n uppgift om vilken tromb som varit störst i Sverige genom åren?

SVAR: Läs allt om tromber (tonados) på sidan http://www.torro.org.uk/torrofqs.htm#5.1
Vad det gäller kraftigaste tromb i Sverige tror jag inte att det finns någon uppgift om detta. De tromber som det skrivs om är ju de som förstör byggnader, de flesta tromber förekommer nog över skogar och upptäcks kanske långt efteråt.
/Anders Undin, Valla Väder

När jag i kväll 29/3 kl 18.00 var ute och promenerade kom det en ballong dalandes med vinden, på den stod det att den var släppt i Stafford norr om Bermingham i England. Det finns även en avsändaradress där dom bad mig skicka tillbaka ballongen. Det står inte angivet vilket datum dom har släppt ballongen. Finns det någon chans för en vanlig ballong att driva med vinden ända från England? Hur har vindarna varit dom senaste dagarna? 

SVAR: Jo, nog kan en ballong driva långt om. Vindarna har också varit de rätta. Varför någon har skickat ballongen är dock svårare att sia om. Det är ingen vanlig meteorologisk ballong, som används för att skicka upp instrument som mäter de övre luftlagren. Dessa ballonger är mycket stora och har en mycket större lyftkraft, de stiger uppåt tills de spricker! En gissning om "din" ballong kan vara att någon skola eller forskarlag har sänt iväg den. De blir nog glada att få en rapport om var och när den hittades.

Mvh.
Anders Undin
Valla Väder

Jag undrar om man kan få statistik på hur många dagar per år som det har blåst från en speciell riktning.

 SVAR: Det tas inte fram sådan statistik rutinmässigt, men på uppdrag gör vi vindrosor för valfria stationer och de kostar 1500 kr oavsett om de avser ett år eller exempelvis en 30-årsperiod.

Hälsningar
Haldo Vedin
SMHI
Enheten för information och statistik

Jag ska förklara för en lågstadieklass varför det blåser, har du några bra förklaringar? Vad är lågtryck och vad är högtryck?

 SVAR: Uppkomsten av vindar är ett resultat av luftmassor med olika densitet (täthet). Luftens densitet är direkt kopplat till lufttrycket, vilket vi till vardags mäter med en barometer. Atmosfären strävar alltid efter att utjämna skillnader i lufttryck. Luft med lägre tryck tenderar att strömma mot områden med högre tryck (och vice versa). Solen är den primära motorn i detta maskineri. Luftens rörelser uppkommer genom att olika områden på Jorden värms upp olika mycket. Graden av energitillförsel från solen styrs bl a av platsens latitud, topografi samt närheten till havet. Som du säkert vet så är varm luft lättare än kall luft. Det bildas områden med olika lufttryck. För att trycket skall utjämnas så måste det börja blåsa!…

Här följer några amerikanska vädersajter som tar upp en hel del intressanta fakta om ditt ämne:

www.usatoday.com/weather/resources/askjack/wawind.htm - Läs inlägg 6 och 9 (räknat uppifrån)!! 
www.usatoday.com/weather/wpress.htm (allmänt om vindens koppling till lufttrycket!).

Med lågtryck menas ett område där lufttrycket är lägre än omgivningen. Omvänt så gäller att högtryck är ett område med högre tryck än omgivningen. Om du vill fördjupa dig lite mer i detta ämne så föreslår jag att du går in på den följande webbsidan: www.usatoday.com/weather/tg/whighlow/whighlow.htm

Lycka till med din "meteorologiföreläsning"!  

Mvh
/Mattias Larsson

(ansvarig för Väderbitarnas frågeservice)

[ Tillbaka till innehållsförteckningen  ]