Välkommen till väderbitarnas finrum!


Knytpunkten
Här finns en lista på medlemmar som odlar vissa specialintressen inom meteorologin.
Vårt mål är att bygga upp ett litet kontaktregister så att medlemmar med likartade
intressen kan komma i kontakt med varandra och utbyta erfarenheter.
Just nu är vi inte så många, men hör av er så det blir lite nytta med denna sida.

Nu finns den nya e-blanketten för våra medlemmar
som skickar in sin statistik till tidningen.
Högerklicka  på länken härnedan.
Välj sedan Spara (mål) som [Save (target) as]
och spara den på det ställe Du önskar.
När Du öppnar blanketten måste Du aktivera makron.
Du fyller sedan i blanketten i tillämpliga delar beroende på årstid.
Skicka den sedan som vanlig e-post till Jörgen Wiréen. (w45112@tele2.se)

Nu ligger de senaste numren av Väderbiten här.
Det är PDF-filer, så då kan Du t.ex. skriva ut en viss sida
om Du inte vill klippa i tidningen eller helt enkelt spara
tidningen i digital form.

Våra regionala kontaktpersoner finns på en lista.
Du kan här se vilka de är och vad de gör.

 

Genom att klicka på de olika länkarna här nedanför kommer dokumentet upp som ett extra fönster. Det går då bra att skriva ut dem på vanligt sätt om så önskas.
På en del datorer kan det inträffa att lösenord begärs för att se ett visst dokument. Det är i så fall desamma som inlogget till Finrummet.


Dokument från årsmötet i Farsta den 17/6-2017:

Förslag till dagordning

Förslag från styrelsen - satsning på webbtidning

Protokoll från årsmötet

Förvaltningsberättelse 2016-2017

Budgetförslag och utfall 2016-2017

Budgetförslag 2017-2018

Revisionsberättelse för Väderbitarna 2016-2017

Verksamhetsberättelse 2016-2017

Här är en rapport (med text och bilder) från Väderbitarnas årsmötesdag i Stockholm den 17/6-2017.


Stadgar för Väderbitarna - Riksföreningen för väderintresserade

Rapportmall för kvartalsrapporterna.

Knytpunkten 

Tidningen Väderbiten nr. 2-2016.

Tidningen Väderbiten nr. 1-2016

Tidningen Väderbiten nr. 4-2015

Tidningen Väderbiten nr. 3-2015.Våra regionala kontaktpersoner.
  

Tillbaka till första sidan