Hem

Styrelsen

Länkar

Bli medlem

Tidningen

Finrummet

Frågesidan

Väderböcker

Forum

SÅ HÄR BLIR DU MEDLEM.

Betala in medlemsavgiften på 150:- till plusgiro nr.
461 67 33-4.
Varje ytterligare familjemedlem betalar 50 kronor om de vill vara med.
Medlemskapet gäller för kalenderår.
När pengarna kommit till vår kassör Bo Sundestrand skickar vi ett välkomstbrev
och senaste numret av tidningen Väderbiten.

Glöm inte att skriva namn och postadress så vi kan skicka papper till Dig!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM.
Vill Du ha mer upplysningar om föreningen kan Du också kontakta vår ordförande Mattias Larsson på
Tel. 073-029 15 05 eller via e-post: mattias.larsson@vaderbitarna.se