Hem

Styrelsen

Länkar

Bli medlem

Tidningen

Finrummet

Frågesidan

Väderböcker

Forum

 

 

 

Vår tidning heter Väderbiten.
Den kommer ut fyra gånger per år.
Våra medlemmar väntar ivrigt på den i andra halvan av
månaderna februari, maj, augusti och november.

Vår chefredaktör heter Lars-Erik Wikman. 
Han bor i Svärdsjö i Dalarna och ser ut så här:

Vi har också en statistikredaktör som heter Jörgen Wiréen.
Han bor i Våmhus (Dalarna)

Väderbiten innehåller reportage från medlemmars väderstationer,
aktuella väderhändelser, historiskt väder, rapporter från våra grann-
länder Danmark och Norge, beskrivningar av olika meteorologiska
instrument, tips om intressant väderlitteratur mm. mm. Dessutom
brukar vi ha ett korsord eller någon annan tävling. Det finns också
en statistikavdelning med kvartalsrapporter från ett tjugotal medlemmar,
som gör egna avläsningar.


För att lättare kunna hitta gamla artiklar i Väderbiten finns nu en
artikelförteckning över artiklar införda 1989-2004.

Just nu har vi lagt ut hela vårt jubileumsnummer (2-2009).
Där får Du en fin överblick över Väderbitarnas aktiviterer
under 20 år.
  

Artikelförteckning för medlemsbladet Väderbiten 1989-2004.

Väderbitarnas jubileumsnummer, Väderbiten nr. 2-2009.