Finrummet

Endast medlemmar i Väderbitarna är välkomna in på Finrummet.
Ni loggar in med den e-postadress som finns registrerad hos oss.
Om ni inte har anmält någon e-postadress tidigare eller vill byta, vänligen kontakta webmaster eller ordföranden.


Användarnamn (e-postadress)


LösenordInne i Finrummet finns en blankett i excelformat för de
medlemmar som skickar in sin statistik.
Vår statistikredaktör är mycket tacksam om vi använder den.
OBS. Ny version. Nu utan SKICKA-knapp som krånglade mycket.


Äldre nummer av vår tidning Väderbiten finns i PDF-format inne i Finrummet.