Styrelsen

Väderbitarnas styrelse verksamhetsåret 2024-04-01 till 2025-03-31

Ordförande, registeransvarig samt ansvarig utgivare för medlemstidningen Väderbiten:
Mattias Larsson
Studentvägen 22 A lgh 1310
752 34 Uppsala
tel: 073-0291 505
e-post: info@vaderbitarna.se

Vice ordförande:
Gunnar Hellström
Prästänge 7
835 94 Aspås
tel: 070-685 02 51
e-post: egunnarhellstrom@gmail.com

Kassör:
Björn Jansson, Falun
tel: 070-397 94 93

Sekreterare:
Mattias Ahlstedt
e-post: mattiasahlstedt@hotmail.com

Ledamot och statistikredaktör:
Jörgen Wireen
Indors Bygata 10
792 96 Våmhus
tel: 0250-451 12
e-post: statistiken@vaderbitarna.se

Ledamot nr 2:
Gert Eriksson
Snöberg 162
841 94 Alby
tel: 0690-400 06
e-post: nznz@live.se

Suppleant nr 1:
Carl Inge Bruhn
Båtstavägen 22
781 69 Borlänge
tel: 073-708 65 96
e-post: carl.inge.bruhn@gmail.com

Suppleant nr 2:
Andreas Svensson
Brushanegatan 8
331 42 Värnamo
e-post: webmaster@vaderbitarna.se

Valberedare (sammankallande):
Hans Molin
Högnäsvägen 2, 3 tr.
181 43 Lidingö
tel: 08-7675744

Valberedare nr 2:
Vakant