Frågesidan

VÄDERBITARNAS FRÅGESIDA

Här kan Du skicka in frågor och funderingar om väder. Inkomna frågor kommer att tas om hand så fort som möjligt, men räkna med att det kan ta lite tid innan Du får svar. Detta är en service som vi sköter på fritiden!

Det är vår medlem och blivande meteorolog Mattias Larsson, som ser till att Du får svar så fort som möjligt.

Innan Du skickar Din fråga, föreslår vi att Du klickar på vår FAQ-länk här nedan. Där finns en mängd svar på olika frågor inom meteorologien.
Kanske Du får svar redan där?

Även SMHI har en sida med frågor och svar.
Länken dit hittar du på vår sida Länkar.

Skicka Din fråga med vanlig e-post till:
Mattias Larsson

Till frågorna och svaren