Väderböcker

Här följer en lång lista på äldre väderlitteratur.
En del av dem är säkert utgångna på förlagen men kan nog hittas på antikvariat.

Har du tips på fler väderböcker? Skicka mail!

ATMOSFÄREN. Bokorama 1984, 176 sidor. Översättning: Arne Forsman. Från redaktionen för Time-Life Books. Innehåll: 1) Luftens flyktiga element, 2) Utforskandet av atmosfärens struktur, 3) Vindens mysterier, 4) Molnens varierande formationer, 5) ”En ful och äcklig ånga”, 6) Får vi en klimatförändring.

ATT SPÅ VÄDER. Waxholmsgubben Gert Wikner, W&W 1960, 132 sidor. Innehåller en stor mängd väderleksregler, egna och historiskt beprövande, angående både moln, vindar, optiska fenomen, lufttryck samt växt- och djurliv. Även ett kapitel om några vädergubbar och gummor. Enstaka illustrationer.

ATT SPÅ VÄDER ÅRET RUNT EFTER GAMLA MÄRKEN OCH TECKEN. A-S & Topelius, C Topelius bokförlag AB 1975, 110 sidor. Sammanställning av en stor mängd väderleksregler beträffande solen, nederbörd, dimma, hav, sjöar, strömmar, moln, vindar, luften, växter och djur m.m. Innehåller även en lång lista med gammalt skrock och bemärkelsedagar månad för månad. Även några tabeller med datum för flyttfåglar, lövsprickning, lövfällning, blomning, sådd och skörd.

EUROPAS SEMESTERVÄDER. Bengt Ahlström/John Pohlman, förlag Marieberg AB 1980, 227 sidor. Redogör i text o tabeller för det normala vädret i Europa. Förslag på sevärdheter och andra tips. Många väderkartor och bilder.

HANDBOK FÖR VÄDERBITNA. Lars Bosaeus/Curry Melin, ICA bokförlag 1992, 160 sidor. Om hur man gör egna mätningar och observationer. Precis som i SMHI:s gamla handbok så finns tecken och förklaringar till olika slags nederbörd och andra väderfenomen, vidare hur man bygger en egen termometerbur m.m.

HIMLASKEN OCH ANDRA LJUSFENOMEN. Alf Nyberg, Ing. Förlag Stockholm 1985, 134 sidor. Om regnbågar, halo, syn och synvillor m.m. Alf Nyberg har varit generaldirektör för SMHI och verkat inom WMO.

HUR BLIR VÄDRET? G D Roth, Al Bonniers förlag 1979, 248 sidor. En stor del av boken beskriver på ett faktarikt sätt hur man med hjälp av egna observationer kan göra prognoser. Vackra illustrationer.

JORDENS KLIMAT. Gösta H Liljequist, Gen.lit.anst. förl. Stockholm 1975, 280 sidor. Handbok i världens olika klimat.

KLIMATOLOGI. Gösta H Liljequist, Gen.lit.anst. förl. Stockholm 1970, 527 sidor. Har samma klass som föregående bok och passar för akademisk undervisning m.m.

LITEN VÄDERBOK. Stig Ahlgren/Lars Bosaeus, A Bonniers förlag 1966, 64 sidor. Beskriver kort och lättfattligt olika väderfenomen och prognosproblematiken. Ett av bokens kapitel beskriver livfullt en tropisk orkans liv från dess födelse på Atlanten, dess verkningar längs den amerikanska ostkusten samt slutfasen som ett kraftigt lågtryck tvärsöver Nordatlanten och Skandinavien. Ett annat kapitel förmedlar den tidens kunskaper om den övre atmosfären.

METEOROLOGI. Gösta H Liljequist, Gen.lit.anst. förl. Stockholm 1962, 437 sidor. Ett standardverk för t ex akademisk undervisning m.m.

MOLN – DERAS UPPKOMST OCH FORMATIONER. Gen.lit.anst. förl. 1979, 120 sidor. En personlig molnatlas med en stor mängd svartvita molnbilder. En del av boken behandlar ingående alla förhållanden i atmosfären som påverkar molnbildningen och hur molnen omvandlas. På några sidor beskrivs hur man gör en detaljerad klassificering av molnen och egna molnobservationer.

MÄNNISKAN OCH VÄDRET. A Similä/B Skoglund, Skogek 1978, 51 sidor. Beskriver hur vädret påverkar kroppen och människans övriga aktiviteter.

OVÄDER. Bokorama 1984, 176 sidor. Innehåll: 1) En försmak av ragnarök, 2) Virvelvindarnas hemlighet, 3) En störtflod av upptäckter i Skandinavien, 4) Jakten efter den tropiska orkanen, 5) Åskväder och dess farliga följeslagare, 6) De som gjorde något åt vädret.   

RESENÄRENS VÄDERGUIDE. Bengt Ahlström/John Pohlman, Askelin&Hägglund 1983, 96 sidor. Beskriver kortfattat i text, bilder och tabeller vädrets normala variationer under året på en mängd orter i världen, främst i Europa.

VÄDER. Flera engelska författare, Bonniers Juniorförlag AB 1992 (original 1990), 64 sidor. Mycket rikt illustrerad bok (flera gamla mätinstrument) som enkelt och kortfattat beskriver instrument, väderfenomen och prognoser. Sid.62-63 visar hur man gör en egen väderstation; bilder av olika slags instrument och exempel på en enkel dagbok m.m.

VÄDERBOKEN. Flera engelska författare, Tidens förlag 1984, 223 sidor. Mycket informativ och vackert illustrerad bok. Behandlar på ett intressant sätt hur vädret blir till, naturens krafter inom vädret, olika väderfenomen, jordens klimat och dess förändringar samt forntida och nutida prognoser. OBS! Kapitlet ”Klimatets växlingar” på sid. 147-182. Där står bl a om hur ryska forskare upptäckte att kärnvapenprov i atmosfären påverkade temperaturförhållandena vid marken. ”Stratosfären värmdes upp medan jordytan avkyldes” … står det på sidan 164. Denna upptäckt gjordes 1979 med förnyad genomgång av ballongförsök gällande prov i atmosfären 1961/62.

VÄDERBOK FÖR ALLA. A Similä/B Forsslund, Rabén & Sjögren 1979, 125 sidor. Innehåller ett kapitel om vad som händer, och när, under de olika årstiderna i Skandinavien. Även Sveriges klimat i stort och lokalklimat behandlas. Ett kapitel beskriver klimatförändringar. Boken är skriven för att öka förståelsen för vad som kan väntas beträffande vädret, om man utnyttjar väderprognoser samtidigt som man gör egna iakttagelser för att precisera väderutvecklingen. Rikt illustrerad.

VÄDERGUIDEN. A G Forsdyke (engelsk), bokförlaget Forum AB 1971 (utg. 1969), 158 sidor. Beskriver lättförståeligt alla delar av meteorologin med instrument, väderfenomen, väderkartor och prognoser, jordens olika klimat samt människans väderberoende verksamheter. Rikt illustrerad med teckningar.

VÄDERLEKSLÄRA OCH KLIMATOLOGI. Jan O Mattson, AB CWK Gleerups bokförlag 1971, 196 sidor. Behandlar på ett ingående sätt luftmassor, lågtryck, högtryck, fronter, allmänna och smärre vindar och strömningssystem i atmosfären samt en omfattande beskrivning av jordens alla klimatområden.

VÄDERMÄRKEN ATT LITA PÅ. Alf Nyberg, LT:s förlag Stockholm 1980, 137 sidor. Behandlar gamla vädermärken och deras pålitlighet, t.ex. ”om telefontrådarna börjar spela fast det är lugnt blir blåst och dåligt väder snart” (från Lappland). ”Om det sjunger i telefontrådarna mycket hårt blir det långvarig kyla” (från Ångermanland). Se sidan 66 i boken.

VÄDER OCH KLIMAT. Flera engelska författare, W & W 1971, 64 sidor. Behandlar jordens olika klimatområden och hur olika sorters väder uppstår. Innehåller även ett kapitel om väderprognoser. Rikt illustrerad.

VÄDRET. G Bonsall, Raben&Sjögren 1971, 48 sidor. Mycket lättfattlig bok om väderfenomen. Förslag på enkla experiment om luft, vatten och temperatur som man kan utföra.

VÄDRET VATTNET OCH VI, SMHI. Allmänna förlaget 1973, 264 sidor. Jubileumsbok – SMHI fyller 100 år. Beskriver detaljerat hur väderlekstjänsten har utvecklats i Sverige och de första observationerna. De olika instrumenten och observationsstationerna behandlas liksom datorer och väderprognoser. Man får också en inblick i vad klimatologi kan användas till samt hur stationer för vatten- och isobservationer arbetar.

ÅRETS VÄDER. Lars Bosaeus/Curry Melin, ICA bokförlag 1988, 192 sidor. Behandlar detaljerat månad för månad i berättande text uppblandat med exakta sifferuppgifter om de väderextremer som förekommit genom åren. Bland allt detta finns faktarutor om div. väderfenomen och annat som har anknytning till meteorologin.