Tidningen

Vår medlemstidning heter Väderbiten. Den kommer ut fyra gånger per år.
Våra medlemmar väntar ivrigt på den i andra halvan av månaderna februari, maj, augusti och november.

Vår redaktör heter Mattias Larsson.
Han är även ordförande för Väderbitarna och bor i Uppsala.

Vi har också en statistikredaktör som heter Jörgen Wiréen.
Han bor i Våmhus (Dalarna).

Väderbiten innehåller reportage från medlemmars väderstationer,
aktuella väderhändelser, historiskt väder, rapporter från våra grannländer Danmark och Norge, beskrivningar av olika meteorologiska instrument, tips om intressant väderlitteratur mm. Dessutom brukar vi ha ett korsord eller någon annan tävling. Det finns också en statistikavdelning med kvartalsrapporter från ett tjugotal medlemmar, som gör egna avläsningar.

För att lättare kunna hitta gamla artiklar i Väderbiten finns här en
artikelförteckning över artiklar införda 1989-2004.

Jubileumsnumret från maj 2009 finns också utlagt på tidningssidan.
Där får Du en fin överblick över Väderbitarnas aktiviteter under perioden 1989-2009.