Bli medlem

SÅ HÄR BLIR DU MEDLEM

Betala in medlemsavgiften till plusgiro nr. 461 67 33-4.

Medlemsavgifter för 2024.

Medlemstidningen Väderbiten i pappersform: 190 kr

Väderbiten skickas inte med posten utan hämtas på hemsidan (pdf): 80 kr

Varje ytterligare familjemedlem betalar 50 kronor om de vill vara med (gäller båda medlemskategorierna).
Familjemedlemmar får ingen egen tidning hemskickad.
Medlemskapet gäller för kalenderår.

Glöm inte att ange namn och postadress så vi kan skicka papper till Dig!

Om Du betalar för medlemskap med PDF-tidning, ange gärna din e-postadress vid inbetalning så att vi kan skicka info digitalt!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!
Vill Du ha mer upplysningar om föreningen kan Du också kontakta vår ordförande Mattias Larsson på
Tel. 073-029 15 05 eller via e-post: info@vaderbitarna.se